Werk & inkomen

Werk & inkomen

Voor werknemers

Bent u op staande voet ontslagen? Betaalt uw werkgever u geen loon meer uit, of veel te weinig? Eist uw voormalig werkgever een flinke boete omdat u een concurrentiebeding zou hebben overtreden?

Voor werkgevers

Wilt u als werkgever duidelijkheid over uw rechten bij zieke werknemers? Wat kunt u wel en wat mag u niet van werknemers verwachten?

Bij Westendorp & Partners Advocaten kunt u terecht voor al uw vragen rondom het Arbeidsrecht. Zoals kwesties rond een:

  • arbeidsovereenkomst
  • loonvordering
  • beding, zoals een concurrentiebeding
  • beëindiging van arbeidsovereenkomsten
  • zieke werknemer
  • sociale zekerheidswetten (WAO, WIA, Wajong)
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)