Overheid & burger

Overheid & burger

Problemen tussen overheid en burger vallen onder het bestuursrecht. Denk aan het intrekken van een rijbewijs, bouwvergunningen, het kappen van een boom of exploitatievergunningen. U kunt te maken krijgen met bestuursdwang of andere inmenging van de overheid.

Ook problemen bij het verkrijgen van (de juiste hoogte) van uitkeringen vallen onder het bestuursrecht, zoals WAO-, WIA- of WWB-uitkeringen.

WL Advocaten loodsen u door alle geschillen-, bezwaar- en beroepsprocedures heen!

  • Bezwaar en beroep
  • Alcoholslot en intrekking rijbewijs (CBR)
  • Studiefinanciering
  • Sociale zekerheidswetten
  • (Bouw)vergunningen
  • Planschade
  • Bestuursdwang