Gezin en familie

Gezin en familie

Een kwestie of conflict in de gezinssituatie wordt door onze advocaten met alle égards en zorg behandeld. Ook voor uw echtscheiding, omgangsregeling of alimentatie bent u bij ons aan het juiste adres. Daarbij proberen we partijen vaak eerst in alle redelijkheid bij elkaar te brengen, maar zo nodig strijden we keihard voor uw recht en belang.

Wij helpen u ook graag bij adoptiezaken, onder curatele- of bewindstellingen en mentorschappen.

  • Echtscheiding en omgangsregeling
  • Alimentatie
  • Adoptie
  • Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)
  • Erkenning of gezag
  • Vervangende toestemming paspoort
  • Onder curatele- of bewindstelling
  • Mentorschap
  • Naamrecht
  • Huwelijkse-, partnerschaps- of samenlevingsvoorwaarden