Contracten

Contracten

Binnen het civiele recht valt alles wat van doen heeft met overeenkomsten, daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en schadevergoedingen. Wij adviseren u niet alleen bij het aangaan van overeenkomsten, maar staan u ook bij als er conflicten ontstaan. De stap naar de rechter gaan we niet uit de weg, maar alleen als een minnelijke oplossing niet mogelijk is.

  • Koop en verkoop
  • Consumentengeschillen
  • Leverancierscontracten horeca
  • Intellectueel eigendom
  • Schadevergoedingen
  • Wanprestatie

Eisen schadevergoeding

Denkt u recht te hebben op een schadevergoeding? Wij geven u advies.